Điều khoản sử dụng


Đây là những điều kiện và điều khoản chung về việc sử dụng trang web và các dịch vụ của MarryLiving. Khi truy cập, sử dụng, đăng kí làm thành viên trang web, đăng ký nhận bản tin hoặc đăng kí sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của MarryLiving, người dùng đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sau:

Lời nói đầu

Chào mừng bạn đến với trang web MarryLiving.vn. Website này cùng với thông tin, nội dung, sản phẩm và dịch vụ trong đó (sau đây được gọi chung là “Trang Web”) được cung cấp bởi Công ty TNHH Dịch vụ Quảng và Truyền thông châu Á (sau đây gọi là “MarryLiving” hoặc “Chúng tôi”). Bản Điều khoản Sử dụng này (gọi là “Bản điều khoản”) liệt kê các điều kiện và điều khoản về việc bạn sử dụng Trang Web này.

Về việc điều chỉnh Điều khoản sử dụng

MarryLiving có thể tự ý thay đổi Bản điều khoản này bằng cách cập nhật bài viết này trên Trang Web và xác định thời điểm Bản điều khoản mới có hiệu lực. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi Bản điều khoản này được cập nhật, bạn đã mặc nhiên đồng ý với các nội dung đã thay đổi. Vì vậy, mỗi khi ghé thăm Trang Web, bạn nên cập nhật Bản điều khoản mới nhất.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Bản điều khoản này hoặc Trang Web của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với đại diện của MarryLiving bằng cách gửi thư hoặc thư điện tử đến:
• Địa chỉ: Văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ Quảng và Truyền thông châu Á (AsiaCas). Lầu 3, Tòa nhà Copac, Số 13 Tôn Đản, P13, Quận 4 TP.HCM
• Email: lienhe@marryliving.vn

Đối tượng độc giả của MarryLiving

Trang Web này được điều hành từ văn phòng của MarryLiving. Trang Web này hướng đến độc giả là người Việt Nam từ 18 tuổi và không dành cho đối tượng độc giả là trẻ em dưới 13 tuổi.

Quyền riêng tư

MarryLiving đề cập tới các vấn đề liên quan đến các thông tin cá nhân được thu thập trong Trang Web này tại Chính sách về Quyền Riêng tư và chúng tôi có quyền thay đổi chính sách của mình.

Việc sử dụng thông tin và nội dung của người dùng

Miễn trách nhiệm liên quan đến nội dung, các loại thông tin, lời khuyên, kiến nghị, thư từ, tin nhắn, bình luận, bài viết, văn bản, đồ họa, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, dữ liệu và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được tìm thấy trên Trang Web này.

Một phần Nội dung này được lấy từ MarryLiving hoặc các nhà cung cấp, phần còn lại của Nội dung là do những người sử dụng Trang Web này (gọi là “Người dùng”) cung cấp, ví dụ như ý kiến và quan điểm Người dùng trong các bài viết, trả lời câu hỏi, nhật kí điện tử (blog), bản tin, hoặc diễn đàn. Mặc dù MarryLiving luôn cố gắng để đảm bảo các bài viết trên Trang Web chính xác, hoàn thiện và có các thông tin mới nhất, MarryLiving không thể đảm bảo và không chịu trách nhiệm về độ chính xác, hoàn thiện và mức cập nhật của bất kì Nội dung nào từ các nhà cung cấp hay từ Người dùng Trang Web.

Bất kỳ ý kiến, lời khuyên, phát biểu hoặc các thông tin khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi Người dùng hoặc các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn trong những người viết nhật kí online (blogger) đều thuộc về Người dùng hoặc bên thứ ba tương ứng và không thuộc về MarryLiving.

MarryLiving không chứng thực và không chịu trách nhiệm về sự chính xác và tin cậy của bất kì ý kiến, lời khuyên hoặc phát biểu trên Trang Web. MarryLiving không bắt buộc phải xem trước, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kì Nội dung nào do Người dùng đăng lên Trang Web.

Dù vậy, MarryLiving có quyền (nhưng không bắt buộc) xem trước, điều chỉnh, từ chối chấp nhận, loại bỏ hoặc di dời bất kì Nội dung kể trên trong Trang Web vì bất kì lí do gì.

Các nội dung trên Trang Web được cung cấp với sự mặc nhiên nhận định rằng MarryLiving; các nhà cung cấp của MarryLiving và người dùng đều không cung cấp các dịch vụ y dược, tư vấn, luật pháp, hoặc các dịch vụ khác.

Các nội dung này được tạo ra với mục đích duy nhất là hỗ trợ giáo dục tổng quát. Nó không được xem như là những lời khuyên trong lĩnh vực y khoa hay chăm sóc sức khỏe và không được dùng để chẩn đoán hoặc điều trị bệnh.

Nội dung trên Trang Web cũng không thay thế được tư vấn và dịch vụ từ một đơn vị chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp với tình trạng sức khỏe của cá nhân bạn. Luôn tìm đến sự tư vấn của bác sĩ hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ sức khỏe được chứng nhận khi có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe và trước khi bắt đầu bất kỳ quá trình điều trị nào.

Nội dung do người dùng đăng tải

Người dùng phải chịu trách nhiệm với tất cả Nội dung do họ cung cấp, đăng tải, hoặc dùng các phương pháp khác để công bố trên hoặc qua Trang Web.

Khi chia sẻ thông tin, người dùng đã mặc nhiên thừa nhận và đảm bảo với MarryLiving rằng các Nội dung đó không phải là tài liệu mật và người dùng có toàn quyền cung cấp, đăng tải, hoặc dùng các phương pháp khác để công bố các Nội dung này.

MarryLiving sẽ không chiếm quyền sở hữu các Nội dung mà người dùng cung cấp, đăng tải, hoặc dùng các phương pháp khác để công bố trên hoặc qua Trang Web và người dùng tiếp tục giữ quyền sở hữu các Nội dung kể trên và quyền tùy ý sử dụng các Nội dung này.